.

مبلمان

 

صنعت مبلمان نيز بعنوان رشته هاي ديگر از تجارت براي تيم اجرايي ايريمکس به حساب مي آيد. ما روابط بسيار نزديکي با کارخانجات توليد مبلمان در سراسر دنيا برقرار کرده ايم که بطور خيلي حرفه اي به توليد محصولاتي چون تخت خواب، مبلمان خانگي يا اداري، مبلمان دور استخر، کفپوش ها و غيره مي پردازد. ما هدف خود را تجارت بر روي هر دو نوع مبلمان داخل و خارج منازل و اداره ها قرار داده ايم.