.

پیشینه ما

 

شرکت ايريمکس در سال 1392 بطور رسمي تأسيس گرديد. اين شرکت تحت حمايت و کنترل شرکت بالران پلوش مي باشد که از سال 1362 در بازار نساجي ايران بطور حرفه اي مشغول به توليد بوده است. صاحبان بالران پلوش به نحوي ايريمکس را بنيان گذاري کرده اند که بتواند مشتريان مختلفي را از رشته ها و صنايع مختلف به بالاترين کيفيت ممکن سرويس دهي کند.

 

 

با در نظر گرفتن تجارب عميق وريشه دار صاحبان اين شرکت در صنعت نساجي ، ايريمکس اولين پروژه خود را با تمرکز بر روي اين صنعت آغاز کرد. هر چند که پس از مدتي کوتاه پروژه هاي جديد مبلمان و همچنين تکنولوژي هاي نو در صنعت ساختمان مورد توجه مديريت اين مجموعه قرار گرفت. وضعيت حال حاضر بازار ايران به وضوح نشان مي دهد که ايريمکس اين توانايي را داراست تا در آينده اي نزديک روابط گسترده تري را با شرکاي تجاري مختلف از ديگر ملل برقرار کند.